Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY", vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY"), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Ing. Vladimír Cerman – LASER SCRIPT, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, IČ: 16795890, DIČ:CZ 5811010139, jako prodávajícím (dále jen „prodávající") a kupujícím (dále jen „kupující") uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva").

1.2.Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.Předmětem plnění je dodávka reklamních dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží") a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1. Uvedené ceny jsou bez DPH (S DPH).
3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 2.000,- Kč (bez DPH).
3.3. Na základě poptávky vám zašleme nabídku včetně potisku.

3.5. Cena přepravy bez DPH:

100,-/1 balík + doběrečné 20,-

Doprava ZDARMA při objednávce 2.000,- bez DPH-

Minimální hodnota objednávky je 1000,- bez DPH.


4. DODACÍ LHŮTA

4.1.Dodací lhůta je:


a) Pro zakázky bez potisku: odesíláme 2. - 3. pracovní den od objednání
b) Pro zakázky s potiskem: 8 -10 pracovních dní od odsouhlasení zaslaného grafického náhledu

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Osobní převzetí v Hradci Králové b) autodoprava s dobírkou (DPD) c) autodoprava bez dobírky (DPD)

5.2. Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:

A         Faktura po dodání zboží
B         V hotovosti při předání zboží
C        100 % záloha vč. DPH předem
D         Dobírka (autodoprava, pošta)
E         Částečná záloha + doplatek na fakturu

6.3.Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

7.2.Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

7.3.Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).

7.4.Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci" nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

7.5.Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

8. JINÁ USTANOVENÍ

8.1.S jedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, nejlépepší grafické podklady jsou ve formátech cdr., eps, ai., PDF (fonty převedeny do křivek). 

8.2 .Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího,a to nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců.

8.3.Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 1 měsíce po obdržení reklamace.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace